เอ็ม.วี.เอส.ก่อสร้าง บจก.


เอ็ม.วี.เอส.ก่อสร้าง บจก.

Full Description


เอ็ม.วี.เอส.ก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 8 บี รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

382 Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2693-4747-8

Fax

0-2275-9656