เอ็ม.วี.คอนสตรัคชั่น บจก.


เอ็ม.วี.คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็ม.วี.คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/353-355 สุขาภิบาล แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

30/353-355 Sukhaphibal Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2519-3711, 0-2519-3728

Fax

0-2519-4527