เอ็ม.ที. สปริง


เอ็ม.ที. สปริง

Full Description


เอ็ม.ที. สปริง
ผลิตและรับสั่งทำสปริง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

3333/40-41 สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3333/40-41 Sutprasoet Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2289-0112, 0-2289-0118

Fax

0-2291-4047

...