เอ็ม. ซัพพลาย หจก.


เอ็ม. ซัพพลาย หจก.

Full Description


เอ็ม. ซัพพลาย หจก.
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งประตูเปิด-ปิดด้วยบัตรกดรหัสต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

29 พหลโยธิน 52 พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

29 Phahonyothin 52, Phahonyothin Rd., Khlongthanon, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-0756-9

Fax

0-2552-4952