เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง บจก.

mproject.md@gmail.com, pr.mproject@gmail.com
เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง บจก.

Full Description


เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

25/25 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 3 นวมินทร์ 131 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

25/25 Chuenkamonnivat 3 Village, Navamin 131, Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2966-4422, 0-2966-4433

Fax

0-2944-2407, 0-2949-7718