เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลีเมอร์

marketing@mnpworld.com
เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลีเมอร์

Full Description


ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำทุกชนิด รับฉีดพลาสติกขึ้นรูป รับฉีดท่อพลาสติกต่างๆ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การกีฬาทำจากยางฟองน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

436/1 ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ กทม.

Address (English)

436/1 Bangkuntien-Chaitalay Rd., Samaedam District, Bangkuntien, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2892-0411-16, 0-2415-1579, 0-2415-6512

Fax

0-2415-6645, 0-2415-5659