เอ็ม.พี.เอ. ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น บจก.


เอ็ม.พี.เอ. ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น บจก.

Full Description


เอ็ม.พี.เอ. ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/8, 18-19 หมู่ 2 แจ้งวัฒนะ 10 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

117/8, 18-19 Moo 2, Chaeng Watthana 10, Chaeng Watthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2982-0941-5