เอ็ม พี เอ บจก.

info@mpa-security.com
เอ็ม พี เอ บจก.

Full Description


เอ็ม พี เอ บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/18 แจ้งวัฒนะ 10 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

117/18 Chaengwatthana 10, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2574-4678, 0-2982-0941-5

Fax

0-2573-9261