เอ็ม.โอ.ซี.ดี. บจก.


เอ็ม.โอ.ซี.ดี. บจก.

Full Description


เอ็ม.โอ.ซี.ดี. บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 รามคำแหง 36/1 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

19 Ramkhamhaeng 36/1, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2732-2242, 0-2732-1691

Fax

0-2732-1691