เอ็ม.เอ็ม.เซอร์วิส 2002 บจก.


เอ็ม.เอ็ม.เซอร์วิส 2002 บจก.

Full Description


เอ็ม.เอ็ม.เซอร์วิส 2002 บจก.
รักษาความปลอดภัยทั้งสถานที่และบุคคลที่อยู่ (ภาษาไทย)

825/529 หมู่ 1 ตรงข้ามจัสโก้ ประชาอุทิศ 4 ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

825/529 Moo 1, Pracha-Uthit 4, Pracha-Uthit Rd., Thungkhru, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2426-7592-3

Fax

0-2426-7591