เอ็ม.แอล.ไอ. อินดัสเตรียล บจก.


เอ็ม.แอล.ไอ. อินดัสเตรียล บจก.

Full Description


เอ็ม.แอล.ไอ. อินดัสเตรียล บจก.
ผลิตอุปกรณ์ติดตั้งกุญแจลูกบิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

16/85 บางบอน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

16/85 Bangbon-Chaithale Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2897-3070-8

Fax

0-2416-9857, 0-2897-3079