เอ็ม.เค. อินเตอร์ สเตท บจก.

thongechai@yahoo.com
เอ็ม.เค. อินเตอร์ สเตท บจก.

Full Description


เอ็ม.เค. อินเตอร์ สเตท บจก.
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางด้าน Landry & Cleaningที่อยู่ (ภาษาไทย)

81 บางแวก 104 แยก 2 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

81 Bangwaek 104 Yek 2, Khlongkhwang, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2865-0742

Fax

0-2865-2563