เอ็ม.จี.เอ็น. ซิคิวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.


เอ็ม.จี.เอ็น. ซิคิวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอ็ม.จี.เอ็น. ซิคิวริตี้ การ์ด เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

258/1 เกตุนุติ แยก 1 ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

258/1 Latphrao 64 Rd., Wangthonglang, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-6247-50

Fax

0-2933-6250