เอ็ม แฟคเตอร์ส บจก.


เอ็ม แฟคเตอร์ส บจก.

Full Description


เอ็ม แฟคเตอร์ส บจก.
ให้บริการกำจัดปลวก แมลงรำคาญต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

83/158 หมู่ 6 ชินเขต 2 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

83/158 Moo 6, Chinnakhet 2, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2954-8605-8

Fax

0-2954-8610