เอ็ม เอฟ ที เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

mft.niwat@hotmail.com
เอ็ม เอฟ ที เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

Full Description


เอ็ม เอฟ ที เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.
จำหน่ายและรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41492 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 นวมินทร์ 24 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

41492 Navamin 24, Nawamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2337-7499, 0-2734-8621

Fax

0-2734-8621