เอ็ม.ดี.เฮาส์ บจก.


เอ็ม.ดี.เฮาส์ บจก.

Full Description


เอ็ม.ดี.เฮาส์ บจก.
บริการกำจัด และป้องกันปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

1412 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

1412 Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2588-5361-4

Fax

0-2588-5373