เอ็ม.ซี คอนสตรัคชั่น บจก.


เอ็ม.ซี คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็ม.ซี คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

898/25-26 อาคารเอสวี ซิตี้ 2 ชั้น 16 พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

898/25-26 SV City 2 Bldg., 16th Fl., Rama III Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2682-5503-16

Fax

0-2682-7168