ล็อคเน็ต บจก.


ล็อคเน็ต บจก.

Full Description


ล็อคเน็ต บจก.
บริการรับปรับระดับและรื้อถอนงานระบบเดิม เครื่องจักรก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1035/22 สุขุมวิท 71 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

1035/22 Sukhumvit 71, Sukhumvit Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2713-0130-8

Fax

0-2381-2810, 0-2713-0139