ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.

lion_maxsteel@hotmail.com
ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.
นำเข้า จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ชั้น 4 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Zip code

10610

Tel.

0-2248-2007

Fax

0-2248-2006

Tags/Keywords

เหล็ก