ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.

lion_maxsteel@hotmail.com
ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ไลอ้อน เมททอล (ประเทศไทย) บจก.
นำเข้า จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 อาคารเดลต้าเฮ้าท์ ชั้น 4 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Address (English)

55 Delta House Building 4th FL., Theimluammit Rd., Huaykwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2248-2007

Fax

0-2248-2006

Tags/Keywords

เหล็ก