ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) บจก.


ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) บจก.
ศูนย์รวมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

13 ลาซาล 56 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

13 Lasalle 56, Sukhumvit 105 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-8036-8

Fax

0-2361-8039