ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

link.innova@link.co.th
ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

Full Description


ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

50 หมู่ 2 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Address (English)

50 Moo 2, Talard Khwan, Doisaket, Chiangmai

Zip code

50220

Tel.

0-5303-9191

Fax

0-5303-9190