ไลฟ์เฮ้าส์ ออกแบบก่อสร้าง บจก.

info@lifehouse.co.th
ไลฟ์เฮ้าส์ ออกแบบก่อสร้าง บจก.

Full Description


ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้าน อาคารที่อยู่อาศัย ในแนวของ Green Living โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และช่างมืออาชีพ “Where the green Living begins”ที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/4-5 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Address (English)

117/4-5 Phaholyothin Soi7, Samsennai, Phyathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-0495-6

Fax

0-2617-0497