เหลืองสุวรรณ คอนสตรัคชั่น บจก.


เหลืองสุวรรณ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เหลืองสุวรรณ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้าง รับทำเสาเข็มเจาะ และอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

42370 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

42370 Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2644-9380-2

Fax

0-2644-9380