เลิศวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

lertwit-engineering@hotmail.com
เลิศวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เลิศวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

1212/29 เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

1212/29 Liabkhlong Rangsit Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2198-5939, 0-2198-5940

Fax

0-2198-5941