เลิศสามารถโยธา บจก.


เลิศสามารถโยธา บจก.

Full Description


เลิศสามารถโยธา บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/5 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

140/5 Ramkhamhaeng Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2372-2657-8, 0-2519-1268-9

Fax

0-2372-2659