เลิศพรชัย บจก.


เลิศพรชัย บจก.

Full Description


เลิศพรชัย บจก.
บริการรัษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงที่อยู่ (ภาษาไทย)

41566 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41566 Moo 2, Bangkhaew, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-7548-9, 0-2738-7547

Fax

0-2753-5389, 0-2753-5434-5