เลย์แลนด์ บจก.


เลย์แลนด์ บจก.

Full Description


เลย์แลนด์ บจก.
รับออกแบบ – สร้างบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

121 หมู่ 6 วัชรพล (แยกร่วมมิตรพัฒนา) รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

121 Moo 6, Watcharaphon (Yakruammitrphatthana), Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2519-8299, 0-2519-8997

Fax

0-2519-8997