แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) บจก.

sale@landycenter.com
แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) บจก.
รับสร้างบ้าน-ออกแบบบริการครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 อาคารแลนดี้-มาสเตอร์ ชั้น 3, 8 ลาดพร้าว 19 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1 Landy-Master Bldg., 3rd-8th Fl., Latphrao 19, Latphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2938-3456-7, 0-2938-3444

Fax

0-2938-3456-7