แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.

info@lh.co.th, jobs@lh.co.th
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.

Full Description


แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

1 Q.House Lumpini Tower, 37th Fl-38th Fl.., Sathon-Tai Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2343-8900-3

Fax

0-2230-8281, 0-2230-8135