ลาน่า เทค บจก.

lanatech@gmail.com
ลาน่า เทค บจก.

Full Description


ลาน่า เทค บจก.

จำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ระบบ Cellular Lightweight

thaicons2016_lp_05ที่อยู่ (ภาษาไทย)

82/24 หลังสถานีรถไฟบางเขน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

82/24 Ngamwongwan Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2953-4658, 0-2953-4517

Fax

0-2953-4518