แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.


แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.

Full Description


แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.
ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

1168/109 Lumpini Tower, 36th Fl., Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2285-5011-6

Fax

0-2287-1207