แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.

Ln-security@hotmail.com
แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.

Full Description


แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด ให้กับบุคคล สถานที่ ทั้งส่วนราชการ ส่วนเอกชนที่อยู่ (ภาษาไทย)

37/11-12 หมู่ 6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

37/11-12 Moo 6, Talingchan-Supanburi Rd., Bangrak Phatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2923-4889, 0-2923-4699

Fax

0-2923-4699