แอล เอฟ บี ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ บจก.

lfbmail@lfbautomation.com
แอล เอฟ บี ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


แอล เอฟ บี ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ บจก.
จำหน่ายระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ แบบบานเลื่อน บานสวิง บานม้วน แขนกั้นทาง และ Transit Control Systemsที่อยู่ (ภาษาไทย)

15/97-98 หมู่ 2 หมู่บ้านเจ้าพระยา บางขุนนนท์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

15/97-98 Moo 2, Bangkhunnon Rd., Thalingchan, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2433-6697, 0-2881-3366, 0-2881-3355, 0-2424-2090

Fax

0-2435-9313