แอล ซี สหบริการ หจก.


แอล ซี สหบริการ หจก.

Full Description


แอล ซี สหบริการ หจก.
จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/66 หมู่ 1 สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

Address (English)

41/66 Moo 1, Sukhumvit Rd., Bansuan, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3827-5903-4

Fax

0-3827-5948