กันย์ทิพย์พาณิชย์ บจก.

Kantip@hotmail.com
กันย์ทิพย์พาณิชย์ บจก.

Full Description


กันย์ทิพย์พาณิชย์ บจก.
จำหน่ายกุญแจ-ลูกบิด กันขโมย ล็อกเบรก ล็อกครัชต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/1 ศูนย์วิจัย 3 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

7/1 Sunvichai 3, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2318-1659, 0-2319-4279-80

Fax

0-2319-4279-80