เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ksbt@asiaaccess.net.th
เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เคเอสบีที แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบสารเคมี อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

thaicon2019_yok2_04ที่อยู่ (ภาษาไทย)

79 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

79 Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-7870-3

Fax

0-2971-6924, 0-2522-2826