เครื่องขัดไทย บจก.

sale@champion-clean.com, service@champion-clean.com
เครื่องขัดไทย บจก.

Full Description


เครื่องขัดไทย บจก.
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/225 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

23/225 Moo 8, Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2811-4305-6

Fax

0-2420-0585

...