กฤษดามหานคร บมจ.

sales@krisdanakorn.co.th, sales@kmc.co.th, admin@kmc.co.th
กฤษดามหานคร บมจ.

Full Description


กฤษดามหานคร บมจ.
บ้านจัดสรรคุณภาพที่อยู่ (ภาษาไทย)

97/4 สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

Address (English)

97/4 Sukhothai Rd., Dusit, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2648-5555

Fax

0-2243-5292, 0-2241-0056