กริชนคร คอนสตรัคชั่น บจก.


กริชนคร คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


กริชนคร คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

127/80 หมู่ 5 บางกรวย- ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

127/80 Moo 5, Bangkruai-Sainoi Rd., Sanoloi, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2920-2213

Fax

0-2920-1879

...