เครสค่อน บจก.

info@krescon.com
เครสค่อน บจก.

Full Description


เครสค่อน บจก.
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

18/29 หมู่ 9 ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

18/29 Moo 9, Praditmanutham Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2791-3812-3

Fax

0-2791-3815

...