กรีไทยโฮมส์ บจก.


กรีไทยโฮมส์ บจก.

Full Description


กรีไทยโฮมส์ บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

391 นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

391 Nanglinchi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2678-1999

Fax

0-2678-2900

...