เครฟติก คอนซัลแตนท์ บจก.


เครฟติก คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


เครฟติก คอนซัลแตนท์ บจก.
รับออกแบบงานตกแต่ง และให้คำปรึกษาที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/23 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

50/23 Central General Hospital, Phahonyothin Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2970-4227-9

Fax

0-2970-4229

...