คชรัตน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.


คชรัตน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

Full Description


คชรัตน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

947/150 หมู่ 5 อาคารทศพลแลนด์ ชั้น 7 บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

947/150 Moo 5, Thosapol Land Bldg., 7th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.3, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2769-5435

Fax

0-2769-5436

...