ก้องปฐมพรค้าไม้ หจก.


ก้องปฐมพรค้าไม้ หจก.

Full Description


ก้องปฐมพรค้าไม้ หจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างทำจากไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

393 ไสวสุวรรณ กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

393 Sawaisuwan, Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-3951, 0-2911-5987

Fax

0-2911-4388