คงเสาเอก บจก.


คงเสาเอก บจก.

Full Description


คงเสาเอก บจก.
รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/146 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 18 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/146 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., 18th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2246-9037-8, 0-2643-1034

Fax

0-2643-1034

...