โคเนส เคมีคอล บจก.


โคเนส เคมีคอล บจก.

Full Description


โคเนส เคมีคอล บจก.
จำหน่ายสมุนไพรกำจัดปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

80/14 อาคารยงเจริญคอมเพล็กซ์ ตึก D ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

80/14 Yong Charoen Complex C Bldg., Sinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2743-4368-9

Fax

0-2743-4370, 0-2748-5137

...