กอบกิจ วิศวกรรม


กอบกิจ วิศวกรรม

Full Description


บริษัท กอบกิจ วิศวกรรม จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง

thaicon2019_yok12_01ที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/102 หมู่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

79/102 Moo 4, Bangkrang, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2964-8440

Fax

0-2964-8440