คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. บจก.

info@kingsmen-cmti.com
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. บจก.

Full Description


คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. บจก.
ออกแบบก่อสร้างและตกแต่งงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งาน Interior ต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

122/4 กรุงเทพฯ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

122/4 Krungthep-Kreetha Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Tel.

0-2735-8000

Fax

0-2735-8280

...