คิงสตาร์ เมททอล บจก.

kingstarmetal@yahoo.com
คิงสตาร์ เมททอล บจก.

Full Description


คิงสตาร์ เมททอล บจก.
จำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประตู-หน้าต่าง อะลูมิเนียมเส้นและกระจกที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/5 หมู่ 2 ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

Address (English)

8/5 Moo 2, Pathumthani-Banglen Rd., Khunsri, Sainoi, Nonthaburi

Zip code

11150

Tel.

0-2921-9091-3

Fax

0-2921-9094