คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย บจก.


คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย บจก.

Full Description


คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย บจก.

ผลิตและจำหน่ายกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ

thaicon2019_yok5_04ที่อยู่ (ภาษาไทย)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

323 United Center Bldg., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2230-3000, 0-2267-6055-69

Fax

0-2267-6122